Nyhetsarkiv

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Bente Moringen

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: bente.moringen@oppland.org

                   

Nyheter

Helhetlig parkeringspolitikk

Innenfor rammen av en helhetlig parkeringspolitikk finnes det en rekke tiltak som kommunene kan benytte få å nå både egne og nasjonale overordnede mål. 

Les mer

10 utfordringer for småbyer

Det er et nasjonalt mål å utvikle attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Distriktssenteret har sammen med noen enkeltkommuner og Gehl Archiedts utarbeidet heftet "Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar".

Les mer

Oppdatert planskjema og forventninger til planleggingen

Planskjema og Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging er oppdatert. 

Les mer