Velkommen til planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                             Henrik Natvig

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: Henrik.Natvig@oppland.org

                   

Nyhetsarkiv

Nyheter

"Innlandet universelt utformet 2025"

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har våren 2016 vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Les mer

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

Klimasats er en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.

Les mer

Uttalefrister for reguleringsplaner og dispensasjoner

Med flere fridager og sommerferie foran oss, minner vi om at uttalefrister må ta hensyn til ferier. Varsles f.eks. oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen med tre uker, jfr. T-1490 Reguleringsplan.

Les mer