Velkommen til planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                             Henrik Natvig

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: Henrik.Natvig@oppland.org

                   

Nyhetsarkiv

Nyheter

Plan- og bygningsloven - regionvise samlinger høsten 2016

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune inviterer kommunene til regionvise samlinger knyttet til planlegging:

  •       26. oktober for kommunene i Valdresregionen
  •       2. november for kommunene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalregionene
  •       3. november for kommunene i Hadelandsregionen
  •       9. november for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionene

Les mer

"Innlandet universelt utformet 2025"

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har våren 2016 vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Les mer

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

Klimasats er en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.

Les mer