Kurs og møter

Nyhetsarkiv


Flere nyheter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Per Arne Skartlien

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: per.arne.skartlien@oppland.org

Nyheter

Jordvernkonferanse for Innlandet

Det blir jordvernkonferanse for Innlandet 12. desember på Scandic Lillehammer hotel. 

Hvorfor og hvordan tar vi hensyn til jordvern i arealplanleggingen?

Les mer

Overvann i arealplanleggingen

Det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen.

Les mer