Nyhetsarkiv

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Gunhild Haugum

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: gunhild.haugum@oppland.org

 

                   

Nyheter

Kandidat til jordvernprisen 2017?

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater fra Oppland innen 26. mars

Les mer

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom.

 

Les mer

Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2017

Kartverket har kunngjort at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til 100 000 per tilskuddsmottaker.

Les mer