Kurs og møter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Per Arne Skartlien

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: per.arne.skartlien@oppland.org

 

                   

Nyheter

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021

Plandokumentene er publisert.

Les mer

Plandokumentene til Lågenplanen er publisert

Regional plan for Gudbransdalslågen med sidevassdrag ble vedtatt av fylkestinget 14.02.2018. Plandokumentene er nå tilgjengelige, og kan finnes her

 

Les mer