Kurs og møter

Nyhetsarkiv


Flere nyheter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Gunhild Haugum

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: gunhild.haugum@oppland.org

 

                   

Nyheter

Ny veileder landbruk - pbl

"Garden som ressurs" er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. 

Les mer

Regionale plansamlinger høst 2017

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune inviterer til regionale plansamlinger på Dokka 1. november og i Ringebu 8. november.

Les mer