Kurs og møter

Nyhetsarkiv


Flere nyheter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Gunhild Haugum

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: gunhild.haugum@oppland.org

 

                   

Nyheter

Erfaringsbasert veileder om massehåndtering

Region Nordhordaland har utarbeidet veilederen Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Les mer

Nye veiledere fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig publisert flere nye veiledere.

Les mer