Facebook | Twitter Skriv ut

Innsigelsesforsøket

Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Oppland startet opp 1. oktober 2015. Formålet med forsøket er å oppnå raskere planprosesser og redusere konflikter. Forsøket innebærer at Fylkesmannen får et samordningsansvar for innsigelser fremmet av statlige myndigheter og kan avskjære innsigelser. 

Miljøverndepartementet satte i gang forsøket i seks fylker i 2013. Oppland ble med da Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvidet forsøket med seks nye fylker i 2014.

I Oppland vektlegges tidlig dialog mellom kommunen, statlige myndigheter og fylkeskommunen som en del av forsøket. Kommunene og innsigelsesmyndighetene har et felles ansvar for å gjøre planprosessene så effektive som mulig, redusere bruk av innsigelser og styrke kvalitet og gjennomførbarhet for kommunale arealplaner. Statlige innsigelser til kommunale planer kommer i forsøksperioden samlet fra Fylkesmannen.

Publisert: 28.09.2015 Sist endra: 28.09.2015


Innsigelser


Flere nyheter