Kurs og møter

Nyhetsarkiv


Flere nyheter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Per Arne Skartlien

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: per.arne.skartlien@oppland.org

 

                   

Nyheter

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling ble publisert i oktober 2018

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse, bør det stilles krav om
at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det
gis
brukstillatelse for første bolig.

Les mer