Kurs og møter

Nyhetsarkiv


Flere nyheter

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Per Arne Skartlien

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: per.arne.skartlien@oppland.org

 

                   

Nyheter

Innleggene fra konferanse om kommuneplanens samfunnsdel

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte 15. og 16. februar konferanse om kommuneplanens samfunnsdel. Innleggene presenteres her.

Les mer

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Fylkesmannen i Oppland har siden 2015 samordnet innsigelser fra alle statlige etater. Fra nyttår er ordningen gjort permanent.

Les mer