Facebook | Twitter Skriv ut

IKT i planlegging

Økt bruk av IKT i planleggingen vil gi mer effektive og standardiserte planprosesser, og åpne for bedre innsyn og medvirkning for befolkningen.

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiendoms- registeret og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag.

Som nasjonal geodatakoordinator leder og samordner Kartverket arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Norge

 Kartverket Hamar har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Oppland og Hedmark.

Publisert: 11.12.2015 Sist endra: 11.12.2015


Lenker