Facebook | Twitter Skriv ut

Geodatasamarbeid

Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Hedmark og Oppland. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt partene i fylkene. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av Geodatautvalget i Hedmark og Oppland.

Geodataplanen skal bidra til:

  • å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon
  • at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte
  • å organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå.

GIS-samarbeid Hedmark og Oppland

http://kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Geodatasamarbeid/Lokale-samarbeid1/

 

Geodataplan for Hedmark og Oppland 2016-19

http://kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Geodataplaner/GeodataplanHedmarkOppland/

Publisert: 11.12.2015 Sist endra: 11.12.2015