Saker

Lillehammer - reguleringsplan Margarinfabrikken

1. høring. Høringsfrist 14. april 2019

Les mer

Lillehammer - reguleringsplan Åretta ved Røyslimoen

1. høring: Høringsfrist 6. mai 2019

Les mer

Søndre Land kommune - reguleringsplan Lille Odnes boligområde

1. høring. Høringsfrist 15. april 2019

Les mer

Gjøvik kommune - reguleringsplan Hovdetoppen

1. høring. Høringsfrist 29. mars 2019

Les mer

Nord-Aurdal, Vika gbr 26/93

1. høring: Høringsfrist 17. mars 2019

Les mer

Nord-Fron kommune - endring av reguleringsbestemmelser i hytteområder

1. høring. Høringsfrist 14. mars 2019

Les mer

Østre Toten kommune - kommuneplanens arealdel

2. høring. Høringsfrist 20. mars 2019

Les mer

Lillehammer kommune - reguleringsplan Hove hensetting

1. høring: Utsatt høringsfrist 4. mars 2019 

Les mer

Lillehammer kommune - kommunedelplan Lillehammer by

1. høring. Utsatt høringsfrist 8. mars 2019

Les mer

Lillehammer kommune - kommuneplanens arealdel

1. høring. Utsatt høringsfrist 8. mars 2019

Les mer