Saker

Vestre Slidre - reguleringsplan Brakastølen

1. høring - høringsfrist 13. desember 2018

Les mer

Søndre Land kommune - reguleringsplan for Bysmarka og Ringstad hyttefelt

1. høring - Høringsfrist 10. desember 2018

Les mer

Øystre Slidre kommune - reguleringsplan skiløype Lomtjednet

1. høring - Høringsfrist 3. desember 2018

Les mer

Lunner kommune - reguleringsplan Bureiservegen

1. høring. Høringsfrist 15. november 2018 

Les mer

Sør-Fron kommune - reguleringsplan Toppagrenda 3 (BFR23)

1. høring. Høringsfrist 22. oktober 2018

Les mer

Lillehammer kommune - reguleringsplan Hagejordet

1. høring. Høringsfrist utvida til 8. november 2018

Les mer

Nordre Land kommune - reguleringsplan Ankalterud

1. høring. Høringsfrist 10. oktober 2018

Les mer

Gjøvik kommune - reguleringsplan Sigstadplassen

1. høring. Høringsfrist 19. oktober 2018

Les mer

Gausdal kommune - områdereguleringsplan Segalstad bru

2. høring. Høringsfrist 7. september 2018

Les mer

Dovre kommune - kommuneplanens arealdel

2. høring - høringsfrist 25. oktober 2018

Les mer