Facebook | Twitter Skriv ut

InnlandsGIS

I Hedmark og Oppland har det blitt satset sterkt på å få etablert GIS-samarbeid – både interkommunalt og mellom fylkene.

Kartverket ved fylkeskartkontorene bistår kommunene med gjennomføringen av  prosjekter for realisering av gode plandata og digitale planregister.

GIS-samarbeid på fylkesnivå:
et samarbeid  mellom fylkesmennene og fylkeskommunene i begge fylker + Statens vegvesen Region Øst. Innlands-GIS- kartløsning

Kontroll av arealplaner

http://kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Prosjekter1/Arealplanogplanregister/Kontroll-av-arealplaner/

Publisert: 11.04.2016 Sist endra: 11.04.2016