Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale myndigheter

Det er sju regionale myndigheter samt KS som står bak planoppland.no. De regionale myndighetene er Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning og Kartverket.
 

Fylkeskommunale og statlige fagetater har rett og plikt til å yte kommunene veiledning i planleggingen. Kommunene har på sin side plikt til å søke samarbeid med regionale myndigheter, og innhente uttalelser der en myndighets saksområde er berørt. Dersom andre fagorganer og offentlige instanser blir berørt av planarbeidet, må også disse trekkes inn i planarbeidet.


De enkelte myndigheters ansvarsområder er beskrevet i menyen til venstre.

  Besøksadresse og tlf. Postadresse
 
 
Logo Fylkesmannen i Oppland
 
Gudbrandsdalsvegen 186
Lillehammer
 
Tlf. :  61 26 60 00
Faks: 61 26 61 67
 
 
 
Fylkesmannen i Oppland
Postboks 987 
2626 Lillehammer
 
 
 
 
 
Logo Oppland fylkeskommune
 
Fylkeshuset
Kirkegt. 76
Lillehammer
 
Tlf.:  61 28 90 00
Faks: 61 28 94 95
 
Oppland fylkeskommune
Postboks 988 
2626 Lillehammer
 
 
 
 
 
Logo Statens Vegvesen
 
 
 
Industrigt. 17
Lillehammer
 
Tlf.:  815 22 000
Faks: 61 25 74 80
 
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer
 
 
 
 
 
 
 
Region Øst:
Stortorvet 7, Oslo
 
Region Nord:
Osloveien 105
Trondheim
 
Tlf.:  05280
Faks:
22 45 71 10 (Reg. Øst)
72 57 26 00 (Reg. Nord)
 
 
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar
 
 
 
 
Logo NVE
 
 
Vangsv. 73
Hamar
 
Tlf.:  62 53 63 50
Faks: 62 53 63 51
 
 
NVE Region Øst
Postboks 4223
2307 Hamar
 
 
 
 
Logo Direktoratet for mineralforvaltning
 
Leiv Erikssonsv 39
Trondheim
 
Tlf.:  73 90 40 50
Faks: 73 92 14 80
 
 
Direktoratat for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim
 
 
 
Vangsvegen 73
Hamar
 
Telefon: 08700
 Kartverket Hamar,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss
 
 Kirkegata 76 Lillehammer
 
Telefon: 24 13 26 00
 KS Oppland,
Fylkeshuset, postboks 988
2626 Lillehammer
Epost:ks@ks.no

Publisert: 26.06.2015 Sist endra: 26.06.2015