Facebook | Twitter Skriv ut

Direktoratet for mineralforvaltning

Ansvarsområder:

 Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralske ressurser (som massetak og bergverk).

Foruten å være høringsinstans i plansaker der slike tiltak inngår, er det Direktoratet for mineralforvaltning som normalt skal godkjenne driftsplaner for massetak.

Direktoratet håndhever også lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven), som fra 1. januar 2010 erstattet lov om bergverk (bergverksloven), lov om erverv av kalkstensforekomster (kalksteinsloven), lov om avståelse av grunn til drift og lov om erverv av kvartsforekomster (kvartsloven), og gjør vedtak etter denne .

I Oppland kan spesielt utnytting av kalksteinsforekomster være viktig.

Nettside: Direktoratet for mineralforvaltning

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016