Facebook | Twitter Skriv ut

Jernbaneverket

Ansvarsområder:

Jernbaneverket eier, drifter og vedlikeholder statens jernbanenett.

Etaten er høringsinstans i plansaker og skal påse at føringer i nasjonal transportplan og andre nasjonale føringer for jernbane og transportutvikling følges opp gjennom arealplanarbeidet i kommunene.

Jernbaneverket håndhever jernbanelovens bestemmelser og gjør vedtak etter disse.

Nettside: Jernbaneverket

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016