Facebook | Twitter Skriv ut

Kommunenes sentralforbund

KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter.

KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne virkeliggjøre vår visjon: en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Arbeidsgiverorganisasjon KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner (unntatt Oslo), fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper.

Utviklingspartner KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene. KS er en sentral med- og motspiller når det skal vedtas lover eller reguleringer innenfor kommunesektorens virksomhet.

Interesseorganisasjon Årlig har KS flere faste møter med Regjeringen. Møtene ledes av kommunal- og regionalministeren. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

Ansatte KS har 260 ansatte. Ca 160 arbeider ved hovedkontoret i Kommunenes Hus i Oslo, mens resten er ved KS´ åtte distriktskontorer.

Nettside: KS Hedmark og Oppland

 

Publisert: 27.01.2016 Sist endra: 27.01.2016