Facebook | Twitter Skriv ut

Friluftsliv

Attraktive arealer hvor det er mulig å gå på tur, sykle, bade, jakte, fiske osv. er en forutsetning for friluftsliv. Muligheten for et allsidig friluftsliv må sikres både i nærmiljøet, langs vann og vassdrag, i skogen og på fjellet.

Attraktive arealer hvor det er mulig å gå på tur, sykle, bade, jakte, fiske osv. er en forutsetning for friluftsliv. Muligheten for et allsidig friluftsliv må sikres gjennom en bevisst  arealforvaltning, både i nærmiljøet, langs vann og vassdrag, i skogen og på fjellet. Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til friluftslivsverdier og allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv, når de behandler saker om arealdisponering. Det må også sjekkes ut at planområder ikke er i konflikt med statlig sikra friluftsområder. Fylkesmannen er regional representant for staten som grunneier i de sikrede friluftsområdene.

Regionale myndigheter forventer at kommunene vektlegger arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder, et arbeid som koordineres av Oppland fylkeskommune. I denne sammenhengen er det også viktig å vektlegge ivaretakelse av større inngrepsfrie naturområder.

Publisert: 27.08.2015 Sist endra: 27.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)