Facebook | Twitter Skriv ut

Landbruk

Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag har arealkategorien LNFR. Areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse inngår også i arealkategorien LNFR.

 

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 05.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Nasjonale føringer