Facebook | Twitter Skriv ut

Gående- og sykkeltrafikk

Ferdsel til fots og med sykkel gir gevinster både for helse og miljø. Utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveger er særlig viktig i byer og tettsteder, langs skoleveger og andre strekninger der mange mindreårige ferdes.

 

 
  
 
 
 

 

Publisert: 29.09.2015 Sist endra: 29.09.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)