Facebook | Twitter Skriv ut

Lokalisering av varehandel

Gjennom planmessig lokalisering av kjøpesentre og større handelsbedrifter, kan kommunene styrke eksisterende byer/tettsted og redusere transportbehovet.

Det er et mål å styrke by- og tettstedsentre, unngå unødig byspredning og en minst mulig avhengighet av privatbil ved handelsreiser. Regionale myndigheter i Oppland forventer at det settes rammer for lokalisering, omfang og type handel som kan etableres for å unngå spredning av sentrumsfunksjoner som kan være uheldig for sentrumsutvikling.

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Oppland fylkeskommune vedtok 15. juni 2016 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Planen erstatter Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel. Høringsutkastet inneholder en Regional planbestemmelse som styrer lokalisering av varehandel over 1500 m2 til den indre sentrumssonen i byer og tettsteder.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 26.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)