Facebook | Twitter Skriv ut

By-og tettstedsutvikling

Det er en utfordring å utvikle gode steder som er konsentrerte og funksjonelle og samtidig tar vare på stedets tradisjoner, kulturverdier og grønne områder.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er ett av hovedtemaene "Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder". Dette handler om:

 • Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
 • Et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
 • Levende by- og tettstedssentre
 • Helse og trivsel

Regionale strategier og plandokumenter

I Regional planstrategi 2016-19 for Oppland fylkeskommune er målsettingene fram mot 2030:

 • Oppland skal være klimanøytralt innen 2025
 • Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn
 • En bærekraftig velferd og lokal trivsel.

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i Fylkestinget 15.6.2016.

Regional plan for Hadeland 2014-21 ble godkjent av Fylkestinget i februar 2015.

Alle disse strategi- og plandokumentene har et innhold som følger opp de nasjonale føringene som er listet opp i boksen på siden.

ATP-prosjekt i Oppland

Det pågår prosesser for samordnet areal- og transportplanlegging (SATP) i Gjøvik, Otta, Fagernes-Leira, Lillehammer og Vinstra. Disse prosessene er et samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og det lokale næringsliv. På Vinstra er også Fylkesmannen med i prosjektarbeidet.

 • Gjøvik: Første avtaleperiode 2012-2016. Ny avtale inngått for 2017-2021.
 • Otta: Avtaleperiode 2015-19.
 • Fagernes-Leira: Avtaleperiode 1.8.2015-1.8.2020.
 • Lillehammer: Avtaleperiode 1.1.2017-1.1.2022.
 • Vinstra: Prosjektarbeidet er i gang med planlagt sluttføring av en strategi våren 2018.

Det vises til kommunenes hjemmesider for informasjon om status og plandokumenter.

Publisert: 05.10.2015 Sist endra: 05.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)