Facebook | Twitter Skriv ut

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Det er en forventning fra regionale myndigheter om at universell utforming legges tilgrunn i planleggingen for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper.

Kommunene kan gjennom planbestemmelsene gå lenger enn minstekravene i TEK 10, når det gjelder andel tilgjengelige boenheter ved ny boligutbygging og utforming av omkringliggende uteareal. Behovet for tilgjengelige boenheter vil øke i tiden fremover, og mange vil etterspørre leiligheter.

I Oppland forventes det at flest mulig boenheter blir prosjektert og utført slik at de er tilgjengelig for alle, og at det også legges særlig vekt på å utforme uteoppholdsareal som kan brukes av alle.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 26.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00