Facebook | Twitter Skriv ut

Fylkesmannens forventningsbrev

I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, og orienterer samtidig om endringer i egen plansaksbehandling. Tidlig dialog i større plansaker blir prioritert framfor skriftlig veiledning i detaljplanuttalelser.

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging kom i juni 2015 og skal legges til grunn for utarbeiding av planstrategier og planer de neste fire årene. I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen forventningene til kommunal arealplanlegging innenfor sine ansvarsområder.

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 10.04.2019