Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale planer

Regional plan skal utarbeides av regional planmyndighet for det som er fastsatt i den regionale planstrategien. Regional plan kan også pålegges av kongen.

Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Planprogram samt planen samt planprogram skal utarbeides av regional planmyndighet i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner.

Planprogram og deretter planen sendes ut på høring og til offentlig ettersyn og vedtas av regional planmyndighet dersom planen ikke bringes inn for departementet. Jf. §§ 8-1 til 8-4 i plan- og bygningsloven.

Regional planlegging skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i fylket.

Regionale planer under arbeid

  

Gjeldende regionale planer

 

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 19.04.2018