Facebook| Twitter Skriv ut

10 utfordringer for småbyer

Det er et nasjonalt mål å utvikle attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Distriktssenteret har sammen med noen enkeltkommuner og Gehl Archiedts utarbeidet heftet "Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar".

Heftet drøfter utvikling av attraktive og bærekraftige bomiljø i småbyer. Heftet er avgrensa til å diskutere utviklingen av attaktive og bærekraftige småbyer å bo i. Det settes fokus på ti problemstillinger som er viktige for småbyer/tettsteder.

Se heftet her

Publisert 02.12.2016 Sist endra 02.12.2016