Nyheter fra planoppland

Møtekalender for planforum 2018

Møtedatoer for planforum i 2018 er nå satt.

 

Les mer

Regional plansamling i Ringebu 8. november 2017

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte regional plansamling på Ringebu 8. november

 

Les mer

Regional plansamling på Dokka 1. november

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte regional plansamling på Dokka 1. november.

Målgruppe for samlingen var planleggere i kommunene i Vestoppland og Valdres og planfirmaer i regionen.

Les mer

Ny veileder fra NVE!

Veileder som omhandler bistand og verktøy til arealplanleggingen

Les mer

Plannytt 3 2017

Regjeringen har publisert plannytt 3 2017 der bl.a. endringer i plan- og bygningsloven og KU-forskriften er omtalt.

Les mer

Ny veileder landbruk - pbl

"Garden som ressurs" er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. 

Les mer

Regionale plansamlinger høst 2017

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune inviterer til regionale plansamlinger på Dokka 1. november og i Ringebu 8. november.

Les mer

Ny KU-forskrift

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017.

Les mer

Uttalefrister i ferietider

I disse sommerferietider minner vi om at uttalefrister ved oppstart og høring/offentlig ettersyn må ta hensyn til ferier! Varsles f.eks oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen,  jfr. Reguleringsplanveileder og Veileder Kommuneplanens arealdel. 

Les mer

Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-6/17 gitt en oversikt over vedtatte endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Les mer