Nyheter fra planoppland

Klimatilpasning og hytteutvikling viktige tema i Gudbrandsdalen

Politikere og planleggere var samlet på Otta 17. november for å se nærmere på utfordringer og muligheter i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette var fjerde og siste regionale plansamling i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Les mer

Helhetlig parkeringspolitikk

Innenfor rammen av en helhetlig parkeringspolitikk finnes det en rekke tiltak som kommunene kan benytte få å nå både egne og nasjonale overordnede mål. 

Les mer

10 utfordringer for småbyer

Det er et nasjonalt mål å utvikle attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Distriktssenteret har sammen med noen enkeltkommuner og Gehl Archiedts utarbeidet heftet "Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar".

Les mer

Oppdatert planskjema og forventninger til planleggingen

Planskjema og Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging er oppdatert. 

Les mer

Bosettingsmønster og hytteutvikling skapte diskusjon i Valdres

Politikere og planleggere i Valdres og Nordre Land kommune var samlet på Fagernes onsdag 16. november, for å se nærmere på utfordringer og muligheter i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette var den tredje av fire regionale samlinger i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Les mer

KS-Tilbud om folkevalgtdag i by- og stedsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr nå en fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Les mer

VEIVISER - BOLIG FOR VELFERD

Veiviseren er en ny nettside som ble lanser 1. november 2016. 

Les mer

Plansamling på Honne

Fylkesmannen og fylkeskommunen fortsatte med sine regionale plansamlinger onsdag 9. november. Da var politikere og planleggere i Lillehammer- og Gjøvikregionene samlet på Honne for å få felles forståelse for utfordringer og muligheter i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Les mer

Fortetting engasjerte på Hadeland

Fylkesmannen og fylkeskommunen er i gang med sine regionale plansamlinger. Torsdag 3. november var politikere og planleggere samlet på Hadeland.

Les mer

Regionale PBL-samlinger, Valdres og Nord- og Midt- Gudbrandsdal

Det er nå åpnet opp for påmelding for samlingen i Valdre 16. november og i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen den 17. november. 

Les mer