Nyheter fra planoppland

KIcK-nettverket: Fagsamling ATP - 14. februar 2017

Dette er andre fagsamling for planleggere i nettverket klimavennlig innlandskommuner (KIcK) i Oppland og Hedmark. 

Les mer

KIcK-nettverket. Fagsamling 25. januar 2017. Tema: Grønne innkjøp

1. januar 2017 trer en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Loven stiller krav om at offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Les mer

Planlegging for framtida - gode lokalsamfunn - felles ansvar

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS til felles fagdager 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik med fokus på planlegging, miljø og folkehelse.  

Les mer

Planlegg for framtida

Vi inviterer til felles fagdager "Planlegging for framtida" 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik i regi av Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn.

Les mer

Klimatilpasning og hytteutvikling viktige tema i Gudbrandsdalen

Politikere og planleggere var samlet på Otta 17. november for å se nærmere på utfordringer og muligheter i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette var fjerde og siste regionale plansamling i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Les mer

Helhetlig parkeringspolitikk

Innenfor rammen av en helhetlig parkeringspolitikk finnes det en rekke tiltak som kommunene kan benytte få å nå både egne og nasjonale overordnede mål. 

Les mer

10 utfordringer for småbyer

Det er et nasjonalt mål å utvikle attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Distriktssenteret har sammen med noen enkeltkommuner og Gehl Archiedts utarbeidet heftet "Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar".

Les mer

Oppdatert planskjema og forventninger til planleggingen

Planskjema og Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging er oppdatert. 

Les mer

Bosettingsmønster og hytteutvikling skapte diskusjon i Valdres

Politikere og planleggere i Valdres og Nordre Land kommune var samlet på Fagernes onsdag 16. november, for å se nærmere på utfordringer og muligheter i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette var den tredje av fire regionale samlinger i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Les mer

KS-Tilbud om folkevalgtdag i by- og stedsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr nå en fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Les mer