Nyheter fra planoppland

Plan- og bygningsloven - samling for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionene

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging 9. november.

Les mer

Plan- og bygningsloven - samling for kommunene i Hadelandsregionen

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging.

Les mer

Skred, flom og overvannshåndtering utfordrer planarbeidet - hva kan gjøres?

Fylkesmannen (og NVE) erfarer at stadig flere arealplanforslag fra kommunene har manglende dokumentasjon for sikkerhet mot skred, flom og overvannshåndtering. Det gir unødvendige innsigelser – som kan unngås.

Les mer

Plan- og bygningsloven - regionvise samlinger høsten 2016

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune inviterer kommunene til regionvise samlinger knyttet til planlegging:

3. november for kommunene i Hadelandsregionen
9. november for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionen
16. november for kommunene i Valdresregionen
17. november for kommunene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalregionene

Les mer

"Innlandet universelt utformet 2025"

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har våren 2016 vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Les mer

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

Klimasats er en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.

Les mer

Uttalefrister for reguleringsplaner og dispensasjoner

Med flere fridager og sommerferie foran oss, minner vi om at uttalefrister må ta hensyn til ferier. Varsles f.eks. oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen med tre uker, jfr. T-1490 Reguleringsplan.

Les mer

Foredrag fra temamøte angående planstrategi

Tirsdag 12. april ble det avholdt temamøte i regionalt planforum. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Les mer

10 råd for et velfungerende og effektivt plansystem

Basert på KS FoU om effektivisering av kommunal planlegging har KS i samarbeid med Asplan Viak AS utarbeidet en folder med 10 råd for et vefungerende og effektivt plansystem.

Les mer

Temamøte i regionalt planforum

Det inviteres med dette til temamøte i regionalt planforum tirsdag 12 april 2016. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Les mer