Nyheter fra planoppland

VEIVISER - BOLIG FOR VELFERD

Veiviseren er en ny nettside som ble lanser 1. november 2016. 

Les mer

Plansamling på Honne

Fylkesmannen og fylkeskommunen fortsatte med sine regionale plansamlinger onsdag 9. november. Da var politikere og planleggere i Lillehammer- og Gjøvikregionene samlet på Honne for å få felles forståelse for utfordringer og muligheter i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Les mer

Fortetting engasjerte på Hadeland

Fylkesmannen og fylkeskommunen er i gang med sine regionale plansamlinger. Torsdag 3. november var politikere og planleggere samlet på Hadeland.

Les mer

Regionale PBL-samlinger, Valdres og Nord- og Midt- Gudbrandsdal

Det er nå åpnet opp for påmelding for samlingen i Valdre 16. november og i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen den 17. november. 

Les mer

Plan- og bygningsloven - samling for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionene

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging 9. november.

Les mer

Plan- og bygningsloven - samling for kommunene i Hadelandsregionen

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging.

Les mer

Skred, flom og overvannshåndtering utfordrer planarbeidet - hva kan gjøres?

Fylkesmannen (og NVE) erfarer at stadig flere arealplanforslag fra kommunene har manglende dokumentasjon for sikkerhet mot skred, flom og overvannshåndtering. Det gir unødvendige innsigelser – som kan unngås.

Les mer

Plan- og bygningsloven - regionvise samlinger høsten 2016

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune inviterer kommunene til regionvise samlinger knyttet til planlegging:

3. november for kommunene i Hadelandsregionen
9. november for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionen
16. november for kommunene i Valdresregionen
17. november for kommunene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalregionene

Les mer

"Innlandet universelt utformet 2025"

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har våren 2016 vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Les mer

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

Klimasats er en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.

Les mer