I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, og orienterer samtidig om endringer i egen plansaksbehandling. Tidlig dialog i større plansaker blir prioritert framfor skriftlig veiledning i detaljplanuttalelser.

Les mer