Facebook| Twitter Skriv ut

Digital jordvernveileder

For å sikre matjorda i arealplanleggingen, har Landbruksdirektoratet utviklet digital jordvernveileder for kommunale plansaksbehandlere. 

Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ivareta jordvernet og derfor er virkemidler i plan- og bygningsloven sentrale i den digitale veilederen.

I lenker til høgre er

  • Landbruksdirektorates nyhetssak i forbindelse med at ny digital jordvernveileder blir offentliggjort
  • nettsiden "Digital jordvernveileder"

Publisert 20.06.2018 Sist endra 20.06.2018