Facebook| Twitter Skriv ut

Erfaringsbasert veileder om massehåndtering

Region Nordhordaland har utarbeidet veilederen Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Bakgrunnen for veilederen er å gi råd om håndtering av masser som blir fjernet fra utbyggingsområder. Noe jord blir brukt til å pynte vegskråninger og lage park- og grøntområder, men det meste kjøres som regel bort.

Målet med veilederen er å gjøre grunneiere, entreprenører og forvaltningen i stand til å være i forkant og håndtere masseoverskuddet som en ressurs - som det faktisk er - i steden for et problem. Å være i forkant betyr i denne sammenhengen å være tidlig inne i plan- og enkeltsaker der massehåndtering er/bør være et tema.

Publisert 08.05.2017 Sist endra 08.05.2017