Facebook| Twitter Skriv ut

Forankring gjennom tidlig medvirkning

Politisk forankring og bred medvirkning er viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Sel kommune sitt forankringsseminar er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Sel kommune skal i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2017. Allerede før varsel om oppstart av planarbeidet, arrangerte kommunen et forankringsseminar med bred deltakelse.

Oppstart av samfunnsdel i Sel

Foto: Anette Musdalslien

Formålet med heldagsseminaret, som gikk av stabelen 29. mars, var å skape felles forståelse om kommunens utfordringer og fortrinn som grunnlag for nye mål og strategier inn i samfunnsdelen. Det er viktig for alle kommuner å sikre god politisk forankring av kommuneplanen, slik at den kan bli et styrende politisk dokument som blir brukt som et grunnlag for utvikling i kommunen.

Flere viktige temaer ble belyst under seminaret i Otta kulturhus. Hovedtemaene var tidlig innsats, oppvekst og utdanning, demografiske utfordringer i møte med folkehelse, desentralisering, frivillighet og innovasjon, klima, ungdomsengasjement og samferdsel. 

De som deltok var kommunestyret og administrative ledere i kommunen og ledere i lovpålagte råd og utvalg. Blant de 75 deltakerne var også hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt inviterte representanter fra frivillige organisasjoner, samfunns- og næringsliv.

Nyhetssak i Sel kommune er HER.

 

 

Publisert 03.04.2017 Sist endra 03.04.2017