Facebook| Twitter Skriv ut

Foredrag fra temamøte angående planstrategi

Tirsdag 12. april ble det avholdt temamøte i regionalt planforum. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Her finner du programmet og foredragene i løpet av dagen:

10:00 - 10:30      PlanOppland

10:30 - 11:00     Kommunal planstrategi

                           Regional planstrategi/Fylkesstatistikk

                            Folkehelseoversikt

11:00 - 11:30      Kommunal planstrategi, Gausdal kommune 

11:30 - 12:15      Lunsj

12:15 - 12:45      Kommunal planstrategi Nord-Aurdal kommune

12:45 - 14:00      Diskusjon

 

Publisert 02.05.2016 Sist endra 02.05.2016