Facebook| Twitter Skriv ut

Invitasjon og påmelding til regional planstrategikonferanse 22. januar

Hvert fjerde år skal Regional planstrategi utarbeides. Her skal fylkets utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter vurderes. Arbeidet med å peke på vesentlige politikkområder er viktig at man gjør i fellesskap, og Oppland fylkeskommune arrangerer derfor planstrategikonferanse for å samarbeide med kommunale politikere og statlige aktører for å finne frem til disse.

På konferansen vil dere  blant flere møte;

  • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen som vil peke på behovet for langsiktig utviklingsarbeid
  • Fung. Fylkesmann Sigurd Tremoen, som vil oppsummere utfordringene og mulighetene i fylket
  • Hans Rindal, adminstrerende direktør for Lillehammer Olympiapark vil peke på næringslivets utviklingsmuligheter
  • Roger Lian, direktør for Østlandsforskning snakker om framtidsvisjoner for Opplandssamfunnet

Vi har fått med oss en erfaren prosessleder til å lede oss gjennom en spennende dag for å forme Opplands fremtid. 

Tidspunkt: 22 januar 2016 kl 0900 – 1530, registrering fra 0830
Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel

Klikk her for påmelding

Publisert 01.01.2016 Sist endra 05.01.2016