Facebook| Twitter Skriv ut

Forventninger til kommunal planlegging i Oppland

I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, og orienterer samtidig om endringer i egen plansaksbehandling. Tidlig dialog i større plansaker blir prioritert framfor skriftlig veiledning i detaljplanuttalelser.

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging kom i juni i år og skal legges til grunn for utarbeiding av planstrategier og planer de neste fire årene. I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen forventningene til kommunal arealplanlegging innenfor sine ansvarsområder.

Fylkesmannen vil framover prioritere tidlig dialog i større plansaker og redusere skriftlig veiledning i uttalelser til detaljplaner. Forventninger til arealplanleggingen er lagt ut på www.planoppland.no og vil bli brukt aktivt som planinnspill.

Brev til kommunene finner du her.

Forventninger til kommunal arealplanlegging finner du her.

Publisert 20.10.2015 Sist endra 08.01.2016