Facebook| Twitter Skriv ut

Helhetlig parkeringspolitikk

Innenfor rammen av en helhetlig parkeringspolitikk finnes det en rekke tiltak som kommunene kan benytte få å nå både egne og nasjonale overordnede mål. 

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag av KS utarbeidet en rapport som identifiserer og beskriver hvilke muligheter og begrensninger som er knyttet til de tiltakene som kan inngå i en helhetling kommunal parkeringspolitikk. 

Rapporten drøfter og gir en systematisk og oversiktlig beskrivelse av tiltakene. Det inkluderer også beskrivelse av positive og negative effekter go beskriver erfaringene med gjnnomføring. I tillegg vises det til eksempler. Det er laget et faktaark for hvert parkeringstiltak.

Les rapporten her

Publisert 02.12.2016 Sist endra 02.12.2016