Facebook| Twitter Skriv ut

"Innlandet universelt utformet 2025"

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har våren 2016 vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Visjonen "Innlandet universelt utformet 2025" skal løfte arbeidet ned universell utforming. Strategien har som mål å gi en god sammenheng fra hverdagsomgivelsene i bolig og nærmiljø, til sentrumsfunksjoner, transport og reiselivsmål. Mulighetene og utfordringene i ny teknologi inngår i dette.

Strategidokumentet kan du lese her: Innlandet universelt utformet 2025

Publisert 15.06.2016 Sist endra 15.06.2016