Facebook| Twitter Skriv ut

Planlegging for framtida - gode lokalsamfunn - felles ansvar

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS til felles fagdager 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik med fokus på planlegging, miljø og folkehelse.  

Målgruppe: Areal- og samfunnsplanleggere, folkehelserådgivere, miljørådgivere, barn- og ungerepresentanter, politikere, kommunale ledere, arkitekter, utbyggere, handelsstanden m.m.

7. februar vil være en fagdag med Michael Fuller-Gee som er landskapsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. Med utgangspunkt i Gjøvikregionen vil han være med å se på hva som kjennetegner gode lokalsamfunn og hvordan vi planlegger og prioriterer for å komme dit. I løpet av dagen vil det bli summing i grupper og dialog rundt temaene og praktiske eksempler som løftes opp.

Kveldsprogrammet 7. februar vil ha fokus på universell utforming og besøk til Norsk Forskningslaboratoriet for universell utforming, den største av sitt slag i Europa.

8. februar vil være en fagdag med fokus på gode eksempler og løsninger på planlegging for gode lokalsamfunn, både når det gjelder sosiale- og miljømessige kvaliteter.
Statssekretær Christl Kvam og Snøhetta-partner og professor Jenny B. Osuldsen er blant innlederne.

Vi håper dere kan videreformidle informasjonen til relevante faglige nettverk.

Vedlagt ligger program med informasjon og påmeldingslink.

Påmeldingsfrist er 24.januar!

Program

Påmelding

 

Kontaktpersoner:

Ane Bjørnsgaard og Terezia Hole, Oppland fylkeskommune
Guri Rudi, Fylkesmannen i Oppland
Ingunn Sandvik, Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn.

 

Publisert 16.01.2017 Sist endra 16.01.2017