Facebook| Twitter Skriv ut

Ivaretar plan- og bygningsloven behovene i dagens samfunn?

I et arrangement på Litteraturhuset 29. august ble evalueringen av plan- og bygningsloven (2008) presentert.

Ivaretar pbl (2008) behovene i dagens samfunn? Gir loven rammer for et konstruktivt samspill mellom myndigheter og marked? Gir loven virkemidler til å gjennomføre det grønne skiftet? Og virkemidler for et helsefremmende skifte i norsk by- og stedsutvikling?

Mange forskere fra ulike universiteter og forskningsmiljøer over hele landet har de siste fire årene arbeidet med evalueringen. Arbeidet har vært ledet av seniorforsker Gro Sandkjær Hansen, By- og regionforskingsinstituttet NIBR, OsloMet. Den 29. august ble resultatene og anbefalingene presentert. 

Gro Sandkjær Hansen uttaler til Viten og praksis at loven bør endres for å nå vedtatte ambisiøse mål knyttet til klima, naturmangfold og sosiale utfordringer.

Lenke til arrangementet med opptak (YouTube) og program med presentasjoner (pdf) finnes til høgre på denne siden.

Publisert 13.09.2018 Sist endra 13.09.2018