Facebook| Twitter Skriv ut

Jordvernkonferanse for Innlandet

Det blir jordvernkonferanse for Innlandet 12. desember på Scandic Lillehammer hotel. 

Hvorfor og hvordan tar vi hensyn til jordvern i arealplanleggingen?

Målgruppen er politikere og administrasjon i kommunene i Innlandet. Andre aktører med interesse for landbruk, arealbruk og arealplanlegging er også velkomne til å delta.

Mer informasjon om konferansen med program og påmelding finner du her:

Jordvernkonferanse for Innlandet

Publisert 25.10.2019 Sist endra 25.10.2019