Facebook| Twitter Skriv ut

KIcK-nettverket. Fagsamling 25. januar 2017. Tema: Grønne innkjøp

1. januar 2017 trer en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Loven stiller krav om at offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Energiråd Innlandet er sekretariat for nettverket. De inviterer nå til den første fagsamlingen i nettverket. Tema er GRØNNE INNKJØP. Samlingen vil ha fokus på bruk av klimakriterier i offentlige anskaffelser.

Hovedmålgruppen for samlingen er:

  • Innkjøpere  
  • Personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder som transport, bygg, teknisk mm.
  • Andre som har interesse av klimavennlige innkjøp

Det er opp til kommunen hvor mange deltakere dere sender til hver samling.

Du finner mer informasjon om innhold og påmelding i vedlagte program.

Påmeldingsfrist er 18. januar.

Program

Publisert 17.01.2017 Sist endra 17.01.2017