Facebook| Twitter Skriv ut

KIcK-nettverket: Fagsamling ATP - 14. februar 2017

Dette er andre fagsamling for planleggere i nettverket klimavennlig innlandskommuner (KIcK) i Oppland og Hedmark. 

KLIMAVENNLIG AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING

Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale målene for klimagassreduksjoner. Klimavennlig areal og transportplanlegging er et viktige verktøy i denne sammenhengen. Gjennom en samordnet planlegging med sterkt klimafokus vil man kunne redusere transportbehov, tilrettelegge for økt bruk av sykkel, kollektiv og gange, og samtidig bidra til mer attraktive kommune og bysenter.

Fagsamlingen holdes 14. februar på Ringebu, med fokus på klimaløsninger innenfor planarbeidet regionalt og kommunalt.

Hovedmålgruppen for ATP-samlingene er:

  • Kommunale planleggere, transportansvarlige, samt de med ansvar for bygg/eiendom og klima

Det er opp til kommunen hvor mange deltakere dere sender til hver samling. 

Du finner mer informasjon om innhold og påmelding i vedlagte program.

Påmeldingsfrist er 7.februar

Program

Publisert 17.01.2017 Sist endra 17.01.2017