Facebook| Twitter Skriv ut

KS-Tilbud om folkevalgtdag i by- og stedsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr nå en fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Eksempler på temaer som tas opp:

  •  Hva kreves av politisk lederskap for å møte utfordringene?
  •  Hva er viktig å sikre i by- og stedsutvikling?
  •  Ti bud for å gjøre stedet attraktivt
  •  Hvordan påvirke boligbyggingen?
  •  Rollefordeling mellom kommune, utbygger og befolkning
  •  Betydning for kommuneøkonomien
  •  Dilemmaer som må håndteres

Kommuner som ønsker å følge opp dette må ta kontakt med KS her:

Region Hedmark og Oppland
Martin Skramstad
Telefon: +47 24 13 28 90
Mobil: +47 91 11 66 11
E-post: Martin.Skramstad@ks.no 

Martin Skramstad vil være prosessleder for en folkevalgtdag i Oppland.

Lenke til KS sin nyhetssak, hvor videre informasjon finnes.

Publisert 18.11.2016 Sist endra 18.11.2016