Facebook| Twitter Skriv ut

Eksisterende bebyggelse i LNF-område

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? 

Fylkesmannen og fylkeskommunen gjennomgår bruken av LNF-spredt og de krav vi stiller til konsekvensutredning av områdene.

 

Publisert 18.02.2016 Sist endra 18.02.2016