Facebook| Twitter Skriv ut

Plandokumentene til Lågenplanen er publisert

Regional plan for Gudbransdalslågen med sidevassdrag ble vedtatt av fylkestinget 14.02.2018. Plandokumentene er nå tilgjengelige, og kan finnes her

 

Planens hovedformål er å bidra til økt sikkerhet for nsamfunnet mot skred- og flomskader, samtidig som vbann, natur- og friluftsverdier ivaretas. Oppand fylkeskommune har utarbeidet planen i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen, Bane NOR, NVE, kommunene og grunneiere i området.

Publisert 05.04.2018 Sist endra 05.04.2018