Facebook| Twitter Skriv ut

Lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland

Velkommen til Lokale Geomatikkdager for Hedmark og Oppland 16. - 17. Februar - Scandic Elgstua, Elverum

Innbydelsen og påmeldingsløsningen finner du foreløpig her: http://www.geoforum.no/?p=3265

All informasjon knyttet til arrangementet vil snarlig ligge samlet på:

http://www.geoforum.no/event/lokale-geomatikkdager-for-hedmark-og-oppland-2016/

Styret ser fram til å se mange av dere i Elverum i midten av Februar!

Vel møtt!

Publisert 15.01.2016 Sist endra 15.01.2016