Facebook| Twitter Skriv ut

Naturmangfold i arealplan

Bli pilotkommune for naturmangfold i arealplan!

Regjeringen setter i gang et pilotprosjekt for å prøve ut kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold. Miljødirektoratet ønsker kontakt med kommuner som kan tenke seg å arbeide med å ivareta naturområder som tema i arealplan. Kommunene får økonomisk støtte til dette planarbeidet.

Vi oppfordrer Opplandskommuner til å delta. Se Miljøkommune.no sine nettsider for mer informasjon. Frist for å melde sin interesse er satt til 4. mars.

Publisert 19.02.2016 Sist endra 19.02.2016