Facebook| Twitter Skriv ut

Ny KU-forskrift

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres.

Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Se mer om konsekvensutredninger i lenke til høgre!

Publisert 22.08.2017 Sist endra 22.08.2017