Facebook| Twitter Skriv ut

Ny veileder fra NVE!

Veileder som omhandler bistand og verktøy til arealplanleggingen

NVE har utarbeidet en ny veileder (nr. 2/2017) om nasjonale og regionale interesser innen NVEs saksområder, til hjelp for kommunene og andre offentlige og private aktører som driver med arealplanlegging. For å få tid til tettere oppfølging av kommuner med store utfordringer knyttet til NVEs saksområder, vil de som høringspart i plansaker prioritere kommuneplaner og områdereguleringsplaner. De vil også prioritere reguleringsplaner der kommunen ber om bistand til konkrete faglige problemstillinger. Kommunene kan ikke forvente å få uttalelse til alle reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE.

Se vedlegg for veilederen i sin helhet.

 

Publisert 25.10.2017 Sist endra 25.10.2017