Facebook| Twitter Skriv ut

Ny veileder landbruk - pbl

"Garden som ressurs" er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. 

Veileder H-2401 Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer. Veilederen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fellesskap. Målgruppa er kommunale og andre offentlige saksbehandlere og private tiltakshavere.

For mer informasjon om veilederen, se lenke til høgre.

Publisert 06.10.2017 Sist endra 06.10.2017