Facebook| Twitter Skriv ut

Plan- og bygningsloven - samling for kommunene i Hadelandsregionen

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene inviteres til veiledningssamling om kommunal planlegging.

Målet for veiledningssamlingene om kommunal planlegging er å oppnå felles forståelse for utfordringer og muligheter i planleggingen som grunnlag som videre samhandling. Det er spesielt viktig at politikere som ikke er godt kjent med planarbeid, deltar. Hovedformålet er å bevisstgjøre politikerne på kommunens rolle som planmyndighet, høyne kvaliteten på planleggingen og legge til rette for dialog mellom kommunene og regionale myndigheter.

Les mer om program og påmelding hos Oppland fylkeskommune 

 

NB! Utsatt påmeldingsfrist til 1. november.

Publisert 28.10.2016 Sist endra 28.10.2016