Facebook| Twitter Skriv ut

Planlegg for framtida

Vi inviterer til felles fagdager "Planlegging for framtida" 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik i regi av Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn.

Det vil være én fagdag med Michael Fuller-Gee som er arkitekt og byplanlegger i Arendal kommune som blir med og ser på muligheter og utfordringer i Gjøvik-regionen, og én fagdag med gode eksempler fra innlandet.

Vi ønsker velkommen til alle som er interesserte og spesielt areal- og samfunnsplanleggere, politikere, kommunale ledere, arkitekter, utbyggere, handelsstanden m.m. Vi legger opp til middag om kvelden den 7. februar med besøk til UU-laboratoriet på NTNU.

Les mer her!

Kontaktpersoner:

Terezia Hole, Oppland fylkeskommune terezia.hole@oppland.org  tlf 97530531

Publisert 22.12.2016 Sist endra 22.12.2016