Facebook| Twitter Skriv ut

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Utkast til den regionale planen for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 har vært ute på høring.

Det kom inn 10 merknader. Saken sluttbehandles i fylkestinget 12. desember 2017.

For nærmere informasjon, se lenke til høgre.

Publisert 23.11.2017 Sist endra 23.11.2017