Facebook| Twitter Skriv ut

Regional plansamling på Dokka 1. november

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte regional plansamling på Dokka 1. november.

Målgruppe for samlingen var planleggere i kommunene i Vestoppland og Valdres og planfirmaer i regionen.

Det var i overkant 50 deltakere på samlingen, som må sies å være meget bra!

Presentasjonene fra samlingen ligger vedlagt.

Publisert 02.11.2017 Sist endra 24.11.2017